50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


12/05/2021
86
0
0:00 sec
Yes
Test 86      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kan eg tinge hotellrom her?这儿能预定旅馆 间吗? 
2.Eg har ein tallerk.我有一个 子。 
3.kvinna 人 
4.Ikkje rør deg. 别 动 。 
5.Eg vil kjøpe ein returbillett til Kjøbenhavn.我要一张到哥本 根的往返票 。 
6.Eg drikk mineralvatn.我喝矿 水。 
7.Kom ned hit! 来 ! 
8.Plagar det deg om eg røykjer? 吸烟会打扰您吗? 
9.ein kopp kaffi 咖 啡 
10.Det kjem ikkje på tale!这 不 能 虑 ! 
11.Eg les eit brev.我读一 信。 
12.Svar, er du snill.请您回 。 
13.å kome for tidleg来 得 太  
14.større og større 越 大 
15.Korleis var skodespelarane? 们怎么样?