50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


09/21/2021
88
0
0:00 sec
Yes
Test 88      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kva kan eg hjelpe deg med?我能为您 什么吗? 
2.Eg skal til optikaren. 要去眼镜店。 
3.Eg forstår! 白 了 ! 
4.Kor er badet? 池 ( 浴 室 ) 在 哪 里 ? 
5.Kan eg få menyen?我要 一下菜单。 
6.Kva vil du?您 想 要 么 ? 
7.det er snilt av deg 谢 你 的 好 意 
8.Er det sovevogn på toget?火车上有卧铺
9.å høyre på radio听 收 音  
10.Det er tysdag den 17. april今 天 是 星 期 二 , 四 月 七 日 。 
11.Eg vil gjerne ha fullpensjon.我 想 膳 食 的 住 宿 。 
12.det er ein god ide这 是 好 主 意 
13.frå i dag 今 天 起 
14.Det er veldig lett. 很简单。 
15.ikkje mykje