50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


12/06/2022
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Hvor mye koster det i gebyr?Hvor høje gebyrerne?  
2.å sove roligsove  
3.Kan jeg få regningen? få regningen?  
4.fra venstre mot høyrefra venstre højre  
5.I dag jobber jeg ikke.I dag arbejder jeg .  
6.å sette seg inn i bilensætte sig ind i bilen / stige i bilen  
7.etter min oppfatning / meningjeg / efter min mening  
8.I dyreparkenI have  
9.Se etter hva klokken er!Se engang hvor det er!  
10.stadig mindre mindre  
11.London er en hovedstad.London er en .  
12.Hvor er nærmeste bensinstasjon?Hvor er nærmeste tankstation?  
13.45 [førtifem]45 [ ]  
14.Våren, sommeren,forår, ,  
15.til salgstil