50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


12/08/2022
83
0
0:00 sec
Yes
Test 83      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Jeg ville gjerne få vaske hendene.Ich möchte mir die Hände .  
2.i en alder av femti årmit / im von fünfzig Jahren  
3.For et hell! für ein Glück!  
4.Jeg lærer engelsk. lerne Englisch.  
5.Jeg har et fotoapparat.Ich habe Fotoapparat.  
6.Jeg drikker te.Ich trinke .  
7.Jeg vil gjerne ha en te.Ich einen Tee.  
8.Jeg har en kiwi og en melon.Ich habe eine Kiwi eine Melone.  
9.Hvor er turistinformasjonen?Wo ist Fremdenverkehrsamt?  
10.Vi leter etter en kjøttforretning.Wir suchen eine .  
11.å avlegge et besøk hos noenjemandem einen Besuch  
12.Jeg holder på å lese denne boken.Ich gerade dieses Buch.  
13.Gå til havna.Gehen Sie Hafen.  
14.62 [sekstito]62 [ ]  
15.Den åttende måneden er august.Der achte Monat ist August.