50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


05/24/2022
86
0
0:00 sec
Yes
Test 86      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kan jeg bestille et hotellrom her?Kann man ein Hotelzimmer reservieren?  
2.Jeg har en tallerken. habe einen Teller.  
3.kvinnen Frau  
4.Ikke beveg deg.Bewegen sich nicht.  
5.Jeg vil kjøpe retur til København.Ich möchte Rückfahrkarte nach Kopenhagen.  
6.Jeg drikker mineralvann.Ich Mineralwasser.  
7.Kom hit ned!Komm !  
8.Forstyrrer det deg at jeg røyker?Stört es Sie, ich rauche?  
9.en kopp kaffeeine Kaffee  
10.Det kommer ikke på tale!Das nicht in Frage!  
11.Jeg leser et brev.Ich lese einen .  
12.Vennligst svar.Antworten Sie, .  
13.å komme for tidligzu früh  
14.stadig større größer  
15.Hvordan var skuespillerne?Wie waren die ?