50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


10/04/2022
86
0
0:00 sec
Yes
Test 86      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kan jeg bestille et hotellrom her?Μπορεί κανείς να κρατήσει δωμάτιο εδώ;  
2.Jeg har en tallerken.Έχω ένα .  
3.kvinnen γυναίκα  
4.Ikke beveg deg.Μην .  
5.Jeg vil kjøpe retur til København. ήθελα ένα εισιτήριο με επιστροφή για Κοπεγχάγη.  
6.Jeg drikker mineralvann.(Εγώ) Πίνω νερό.  
7.Kom hit ned!Κατέβα !  
8.Forstyrrer det deg at jeg røyker?Θα σας αν καπνίσω;  
9.en kopp kaffeένα καφέ  
10.Det kommer ikke på tale! συζήτηση!  
11.Jeg leser et brev.Εγώ διαβάζω ένα .  
12.Vennligst svar.Απαντήστε .  
13.å komme for tidlig πολύ νωρίς  
14.stadig størreόλο πιο μεγάλος  
15.Hvordan var skuespillerne?Πώς οι ηθοποιοί;