50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


01/31/2023
1
0
0:00 sec
Yes
Test 1      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kan man leie en båt her?Can one a boat here?  
2.Uttalen din er veldig bra.Your pronunciation is good.  
3.litt tålmodigheta patience  
4.Du kan også ta trikken.You can also take the .  
5.Januar, februar, mars,January, February, ,  
6.Du trenger en stor koffert.You need a big !  
7.å ha undervisningto be school  
8.Hvor er slottet?Where the castle?  
9.Jeg liker den hagen der.I like garden.  
10.Jeg kommer straks.I''m just !  
11.Jeg trenger et (by)kart.I need a city .  
12.Ikke glem reisepasset. forget your passport!  
13.Jeg ville gjerne leie en bil.I like to rent a car.  
14.Legen kommer snart.The doctor is on his .  
15.Er vannet varmt?Is the water ?