50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


06/29/2022
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kan jeg få se papirene dine?Your , please.  
2.Filmen var interessant. film was interesting.  
3.En billett til Madrid.I''d like a ticket Madrid.  
4.I morgen er det mandag.Tomorrow Monday.  
5.Jeg vil gjerne ha et bord til ... personer.A table ..., please.  
6.å ringe politietto call for police  
7.rom til leierooms to / rooms for rent (am.)  
8.i begynnelsenat the  
9.8 [åtte]8 [ ]  
10.i går kveldlast  
11.å være trett / trøttto tired  
12.La meg være i fred!Leave alone!  
13.Skal vi dra til fjells?Shall we go to the ?  
14.Jeg liker mais.I like to (sweet) corn.  
15.sju, åtte, ni , eight, nine