50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


09/24/2022
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Hvor mye koster det i gebyr?What the fees?  
2.å sove roligto sleep  
3.Kan jeg få regningen? I have the check?  
4.fra venstre mot høyre left to right  
5.I dag jobber jeg ikke. not working today.  
6.å sette seg inn i bilento get into the  
7.etter min oppfatning / mening my opinion  
8.I dyreparken the zoo  
9.Se etter hva klokken er!See what time it by your watch!  
10.stadig mindreless less  
11.London er en hovedstad.London is a city.  
12.Hvor er nærmeste bensinstasjon?Where is the next gas ?  
13.45 [førtifem]45 [ ]  
14.Våren, sommeren,Spring, ,  
15.til salgsfor sale / be sold