50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


08/14/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.hele byenthe town  
2.Jeg liker den parken der.I like park.  
3.man må arbeideone work  
4.Hvor kan jeg kjøpe frimerker?Where can buy stamps?  
5.Jeg skal kjøpe ei bok.I want to a book.  
6.i ettermiddag afternoon  
7.jeg lurer på hvorforI wonder  
8.et kvartalthree / a quarter of a year  
9.Skal vi gå til butikken?Shall we go to the department ?  
10.Jeg skal vise deg. show you.  
11.Jeg er varm.to feel  
12.Jeg ville gjerne ha noe billigere.I would like cheaper.  
13.Ser du landsbyen der borte?Do see the village there?  
14.Riktig! / Det stemmer! ! / Quite so!  
15.Det har skjedd en ulykke.An accident occurred.