50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


08/11/2022
86
0
0:00 sec
Yes
Test 86      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kan jeg bestille et hotellrom her?Can one reserve a room ?  
2.Jeg har en tallerken.I a plate.  
3.kvinnenthe  
4.Ikke beveg deg. move.  
5.Jeg vil kjøpe retur til København.I’d like a ticket to Copenhagen.  
6.Jeg drikker mineralvann.I drink water.  
7.Kom hit ned!Come !  
8.Forstyrrer det deg at jeg røyker? it disturb you if I smoke?  
9.en kopp kaffea cup of  
10.Det kommer ikke på tale!That's out of question!  
11.Jeg leser et brev.I a letter.  
12.Vennligst svar. reply.  
13.å komme for tidligto too early  
14.stadig større and bigger  
15.Hvordan var skuespillerne? were the actors?