50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


12/08/2022
86
0
0:00 sec
Yes
Test 86      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kan jeg bestille et hotellrom her?¿ hacer una reserva de hotel aquí?  
2.Jeg har en tallerken.(Yo) un plato.  
3.kvinnenla  
4.Ikke beveg deg. se mueva.  
5.Jeg vil kjøpe retur til København.Querría un de ida y vuelta a Copenhague.  
6.Jeg drikker mineralvann.Yo bebo agua .  
7.Kom hit ned!¡ !  
8.Forstyrrer det deg at jeg røyker?¿ molesta que fume?  
9.en kopp kaffeUna taza café  
10.Det kommer ikke på tale!¡ de eso!  
11.Jeg leser et brev.Yo leo carta.  
12.Vennligst svar.Responda (usted), por .  
13.å komme for tidligVenir de tiempo / demasiado pronto  
14.stadig størreCada vez  
15.Hvordan var skuespillerne?¿Cómo los actores?