50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


02/08/2023
3
0
0:00 sec
Yes
Test 3      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.å gå hjem  
2.Så stor han er!Hogy nagy!  
3.den / det første első  
4.Flott, jeg tar rommet.Jó, kiveszem a .  
5.Du må pakke kofferten vår. kell pakolnod a bőröndünket!  
6.I dag går det en god film.Ma egy film lesz.  
7.Når er du født?Mikor ?  
8.Vi er på side 5.az 5. vagyunk  
9.bakover  
10.Jeg trenger en borttauingsbil. van egy vontatóra.  
11.Spiser du gjerne paprika? szívesen paprikát is?  
12.Hva koster det til flyplassen? kerül a repülőtérig?  
13.en eller annen  
14.å lese avisen olvas  
15.Den femte dagen er fredag. ötödik nap a péntek.