50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


05/23/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.hele byenseluruh  
2.Jeg liker den parken der.Saya taman yang itu.  
3.man må arbeide orang harus bekerja  
4.Hvor kan jeg kjøpe frimerker? bisa membeli perangko?  
5.Jeg skal kjøpe ei bok. ingin membeli buku.  
6.i ettermiddag ini  
7.jeg lurer på hvorforSaya heran  
8.et kvartaltiga / satu kwartal  
9.Skal vi gå til butikken?Apakah kita ke pusat perbelanjaan?  
10.Jeg skal vise deg.Saya tunjukkan ke .  
11.Jeg er varm.Saya hangat /  
12.Jeg ville gjerne ha noe billigere.Saya minta lebih murah.  
13.Ser du landsbyen der borte? kamu melihat desa di sana?  
14.Riktig! / Det stemmer! !  
15.Det har skjedd en ulykke.Ada yang terjadi.