50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


01/27/2023
3
0
0:00 sec
Yes
Test 3      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.å gå hjemandare a  
2.Så stor han er!Che che è!  
3.den / det førsteil / la prima  
4.Flott, jeg tar rommet.Bene, la camera.  
5.Du må pakke kofferten vår.Devi preparare le nostre !  
6.I dag går det en god film.Oggi danno un bel .  
7.Når er du født?Quando nato?  
8.Vi er på side 5. a pagina 5  
9.bakover  
10.Jeg trenger en borttauingsbil.Ho bisogno di autosoccorso.  
11.Spiser du gjerne paprika?Piacciono anche a i peperoni?  
12.Hva koster det til flyplassen?Quanto costa fino ?  
13.en eller annenqualcuno / persona qualunque  
14.å lese avisenleggere giornale  
15.Den femte dagen er fredag. quinto giorno è il venerdì.