50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


07/02/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Du må vente.Deve .  
2.en gang til / på nytt volta  
3.Her i landet er det for mange arbeidsledige. questo paese ci sono troppi disoccupati.  
4.Kjør meg til denne adressen.Mi porti a questo .  
5.Jeg tror dette er min plass.Credo che questo il mio posto.  
6.Hovedstedene er store og bråkete.Le capitali sono grandi e .  
7.Vær så snill å vise meg det på kartet.Per favore, lo indichi sulla carta.  
8.å begi seg på vei / mettersi in cammino per  
9.i fjellet montagna  
10.å posteportare posta  
11.å få tak i en legechiamare / far il dottore  
12.å vinne sju mot fem sette a cinque  
13.Hvor tung er pakken?Quanto questo pacco?  
14.Den femte måneden er mai.Il mese è maggio.  
15.morenla