50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


09/27/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.hele byen la città  
2.Jeg liker den parken der.Questo parco qui piace.  
3.man må arbeide lavorare  
4.Hvor kan jeg kjøpe frimerker?Dove si possono comprare francobolli?  
5.Jeg skal kjøpe ei bok. comprare un libro.  
6.i ettermiddag dopopranzo / nel pomeriggio  
7.jeg lurer på hvorformi domando  
8.et kvartaltre mesi / trimestre  
9.Skal vi gå til butikken?Andiamo un centro commerciale?  
10.Jeg skal vise deg. faccio vedere / insegno io.  
11.Jeg er varm.ho caldo / caldo  
12.Jeg ville gjerne ha noe billigere.Vorrei di meno costoso.  
13.Ser du landsbyen der borte?Vedi villaggio lì?  
14.Riktig! / Det stemmer!Giusto! / !  
15.Det har skjedd en ulykke.C’è stato un .