50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


05/24/2022
86
0
0:00 sec
Yes
Test 86      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kan jeg bestille et hotellrom her?Si può prenotare camera qui?  
2.Jeg har en tallerken.Io un piatto.  
3.kvinnenla  
4.Ikke beveg deg. si muova.  
5.Jeg vil kjøpe retur til København.Solo per Copenaghen.  
6.Jeg drikker mineralvann.Io acqua minerale.  
7.Kom hit ned! giù! / scendi!  
8.Forstyrrer det deg at jeg røyker? disturbo se fumo?  
9.en kopp kaffeuna tazza caffè  
10.Det kommer ikke på tale!È fuori !  
11.Jeg leser et brev.Io una lettera.  
12.Vennligst svar.Risponda, per .  
13.å komme for tidlig troppo presto  
14.stadig større più grande  
15.Hvordan var skuespillerne? gli attori?