50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


08/08/2022
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Vi er her.私達はここにい す。 
2.ovenfra から 
3.Jeg har vært arbeidsledig i ett år.もう一年も失 中です。 
4.Han studerer i Berlin. ベルリンの大学で学んでいる 
5.Han snakker engelsk. は英語を話します。 
6.Hva er det på TV?テレビでは何をやっていま か? 
7.Hvor er neshornene?サイは こですか? 
8.Er det billetter igjen til teateret?劇場のチケットはま ありますか? 
9.Kommer du fra Asia? アからこられたのですか? 
10.å selge med gevinst い利益で売却する 
11.tidlig på morgenen 朝に 
12.svært mange menneskerとても大勢の  
13.Hva er det på kino i kveld?今夜は映画館 何をやっていますか? 
14.Det kan være. はありえる 
15.Når ankommer toget i Amsterdam?列車は何時にアムステル ムに着きますか?