50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


10/06/2022
3
0
0:00 sec
Yes
Test 3      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.å gå hjem家に帰  
2.Så stor han er!なんて大き のでしょう。 
3.den / det første一人  
4.Flott, jeg tar rommet.この部 にします。 
5.Du må pakke kofferten vår.あなたは私達のスーツケースを準 しなくてはいけません。 
6.I dag går det en god film. 日はいい映画をやっています。 
7.Når er du født?あなたはいつ生まれ したか。 
8.Vi er på side 5.5ページ います 
9.bakover ろに 
10.Jeg trenger en borttauingsbil.レッカー移動が必要 す。 
11.Spiser du gjerne paprika?パプリカも好きで か? 
12.Hva koster det til flyplassen?空港までいく ですか? 
13.en eller annen こかの誰か 
14.å lese avisen新聞 読む 
15.Den femte dagen er fredag. 日目は金曜日です。