50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


12/03/2022
41
0
0:00 sec
Yes
Test 41      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.å ta medisinen sin彼の薬 / 薬を む 
2.Du lærer spansk.あなたはスペ ン語を習います。 
3.Har du et håndkle?タオルを っていますか? 
4.I dag har vi tid.今日は 間があります。 
5.Er du her ofte eller?ここにはよく来るので か? 
6.Det er snilt av deg.ご親切に うも 
7.Nei da, ikke i det hele tatt.ぜんぜんかまいません 。 
8.Dusjen virker ikke.シャワーが壊れて ます。 
9.Jeg skulle akkurat til å gå.私は今でかけるところ った 
10.Er det ledig her?この席、空いてます ? 
11.Hvor mange ganger? ですか。 
12.Det er min tur. 番だ 
13.Hvor er garderoben?更衣室はどこ すか? 
14.Juli, august, september,七月、八 、九月、 
15.Han kommer inn i rommet.彼は部屋に った