50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


12/01/2022
81
0
0:00 sec
Yes
Test 81      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Hva er morsmålet ditt?あなたの母国語は何で か? 
2.Slå deg ned!楽にし ください! 
3.ganske mye なり多く 
4.Der er det en sofa og en lenestol.そこにソフ ーと肘掛け椅子があります。 
5.Ring politiet.警察を呼んでくださ 。 
6.noe penger少しのお  
7.Den syvende måneden er juli.七番目の は七月です。 
8.Jeg skal få to speilegg, takk. 玉焼きを二つください。 
9.Beklager, jeg kan ikke i morgen.残念 がら、明日は都合が悪いです。 
10.Babyen liker melk.赤ちゃんはミルクが きです。 
11.Kan vi reservere billetter?チケ トを予約できますか? 
12.Liker du svin? 肉は好きですか? 
13.Han har ikke tid.彼は時間 ありません。 
14.tre meter tykk太さ3 ートル 
15.Hva koster billetten?切符は一 いくらですか?