50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


05/28/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Du må vente.あなたは待たないと けません。 
2.en gang til / på nytt 一度 /新しく 
3.Her i landet er det for mange arbeidsledige.この国は失業者が多す ます。 
4.Kjør meg til denne adressen.この住 までお願いします。 
5.Jeg tror dette er min plass.それ 私の席だと思いますが。 
6.Hovedstedene er store og bråkete.首都は きくてうるさいです。 
7.Vær så snill å vise meg det på kartet.地図の上で見せ ください。 
8.å begi seg på vei...は 発する 
9.i fjellet山脈  
10.å poste郵便 出す 
11.å få tak i en lege医者を呼びにいかせ  
12.å vinne sju mot fem 5で勝つ 
13.Hvor tung er pakken? の重さは? 
14.Den femte måneden er mai.五番目の は五月です。 
15.moren母 / お さん