50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


12/01/2022
83
0
0:00 sec
Yes
Test 83      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Jeg ville gjerne få vaske hendene.私は手 洗いたいです。 
2.i en alder av femti år 歳で 
3.For et hell!なんと う幸運。 
4.Jeg lærer engelsk.私は英語を習い す。 
5.Jeg har et fotoapparat.カメラを持 ています。 
6.Jeg drikker te.私は紅茶を飲 ます。 
7.Jeg vil gjerne ha en te. をください。 
8.Jeg har en kiwi og en melon.キウイと ロンがあります。 
9.Hvor er turistinformasjonen?観光局はどこ すか? 
10.Vi leter etter en kjøttforretning.肉屋を探 ています。 
11.å avlegge et besøk hos noen...を訪 する 
12.Jeg holder på å lese denne boken.今、この本を んでいます。 
13.Gå til havna.港へ行って らんなさい。 
14.62 [sekstito]62 [ 十二] 
15.Den åttende måneden er august.八番目の月 八月です。