50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


02/06/2023
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.hele byen  
2.Jeg liker den parken der.あそこの 園が気に入りました。 
3.man må arbeide仕事はしなけ ばならない 
4.Hvor kan jeg kjøpe frimerker? 手はどこで買えますか? 
5.Jeg skal kjøpe ei bok.本を買い いです。 
6.i ettermiddag 日の午後 
7.jeg lurer på hvorfor私はなぜ...か疑問 思う 
8.et kvartal四半期/3ヶ  
9.Skal vi gå til butikken?デパートに きましょうか? 
10.Jeg skal vise deg.やっ 見せましょう。 
11.Jeg er varm. かい / 熱い 
12.Jeg ville gjerne ha noe billigere. と安いものをください。 
13.Ser du landsbyen der borte?あそこの村が見えます ? 
14.Riktig! / Det stemmer! 解 / あっています。 
15.Det har skjedd en ulykke.事故 ありました。