50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


05/28/2022
86
0
0:00 sec
Yes
Test 86      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kan jeg bestille et hotellrom her?ここでホテ の予約は出来ますか? 
2.Jeg har en tallerken.お皿があ ます。 
3.kvinnen 性 
4.Ikke beveg deg. な。 
5.Jeg vil kjøpe retur til København.コペンハーゲンまで帰りの切符を 願いします。 
6.Jeg drikker mineralvann.私はミネラルウォーターを飲み す。 
7.Kom hit ned! におりろ。 
8.Forstyrrer det deg at jeg røyker?タバコを吸っても まいませんか? 
9.en kopp kaffe 杯のコーヒー 
10.Det kommer ikke på tale!これは 題外だ。 
11.Jeg leser et brev.私は手紙 読みます。 
12.Vennligst svar. えなさい。 
13.å komme for tidlig早く着 すぎる 
14.stadig større ます大きくなる 
15.Hvordan var skuespillerne?俳優はど でしたか?