50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


08/05/2021
1
0
0:00 sec
Yes
Test 1      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kan man leie en båt her?Kan eg ein båt her?  
2.Uttalen din er veldig bra.Uttalen er veldig god.  
3.litt tålmodighetlitt  
4.Du kan også ta trikken.Du kan ta òg.  
5.Januar, februar, mars,Januar, , mars  
6.Du trenger en stor koffert. treng ein stor koffert.  
7.å ha undervisningå undervising  
8.Hvor er slottet?Kvar er ?  
9.Jeg liker den hagen der.Eg likar den hagen .  
10.Jeg kommer straks.Eg straks!  
11.Jeg trenger et (by)kart.Eg eit (by)kart.  
12.Ikke glem reisepasset.Ikkje gløym !  
13.Jeg ville gjerne leie en bil.Eg gjerne leige ein bil.  
14.Legen kommer snart.Dokteren kjem .  
15.Er vannet varmt? vatnet varmt?