50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


06/30/2022
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Vi er her.Vi her.  
2.ovenfra  
3.Jeg har vært arbeidsledig i ett år.Eg har vore i eitt år.  
4.Han studerer i Berlin.han studerer i  
5.Han snakker engelsk. snakkar engelsk.  
6.Hva er det på TV? er det på TV?  
7.Hvor er neshornene? er nashorna?  
8.Er det billetter igjen til teateret?Er det fleire billettar til teateret?  
9.Kommer du fra Asia? du frå Asia?  
10.å selge med gevinstå tene på sal  
11.tidlig på morgenen på morgonen  
12.svært mange menneskersærs folk  
13.Hva er det på kino i kveld?Kva er det kino i kveld?  
14.Det kan være.det kan .  
15.Når ankommer toget i Amsterdam?Når kjem toget til ?