50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


08/09/2022
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Hvor mye koster det i gebyr? mykje er gebyret?  
2.å sove roligå roleg  
3.Kan jeg få regningen?Kan få rekninga?  
4.fra venstre mot høyrefrå venstre høgre  
5.I dag jobber jeg ikke.I dag eg ikkje.  
6.å sette seg inn i bilenå setje seg i bilen  
7.etter min oppfatning / meningetter mi  
8.I dyreparkenI  
9.Se etter hva klokken er!Sjå kva klokka er!  
10.stadig mindremindre mindre  
11.London er en hovedstad. er ein hovudstad.  
12.Hvor er nærmeste bensinstasjon?Kor er bensinstasjon?  
13.45 [førtifem]45 [ ]  
14.Våren, sommeren,Våren, ,  
15.til salgstil