50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


02/06/2023
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kan jeg få se papirene dine? eg få sjå papira dine?  
2.Filmen var interessant.Filmen var .  
3.En billett til Madrid.Ein billett Madrid, takk.  
4.I morgen er det mandag.I morgon er det .  
5.Jeg vil gjerne ha et bord til ... personer.Eg vil gjerne ha bord til ... personar.  
6.å ringe politietå til politiet  
7.rom til leieRom til  
8.i begynnelseni  
9.8 [åtte]8 [ ]  
10.i går kveldi kveld  
11.å være trett / trøttå vere trøytt  
12.La meg være i fred! meg vere i fred!  
13.Skal vi dra til fjells?Skal vi dra til ?  
14.Jeg liker mais.Eg likar .  
15.sju, åtte, nisju, åtte,