50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


08/16/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.hele byen byen  
2.Jeg liker den parken der. likar den parken der.  
3.man må arbeideein arbeide  
4.Hvor kan jeg kjøpe frimerker?Kor kan eg frimerke?  
5.Jeg skal kjøpe ei bok.Eg skal kjøpe ei .  
6.i ettermiddagi  
7.jeg lurer på hvorforeg lurer på  
8.et kvartal kvartal  
9.Skal vi gå til butikken? vi gå på butikken?  
10.Jeg skal vise deg.Eg skal deg.  
11.Jeg er varm.eg varm  
12.Jeg ville gjerne ha noe billigere.Eg vil gjerne ha billegare.  
13.Ser du landsbyen der borte?Ser du landsbyen der ?  
14.Riktig! / Det stemmer!Rett! / stemmer!  
15.Det har skjedd en ulykke.Det skjedd ei ulukke.