50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


05/28/2022
86
0
0:00 sec
Yes
Test 86      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kan jeg bestille et hotellrom her? eg tinge hotellrom her?  
2.Jeg har en tallerken.Eg ein tallerk.  
3.kvinnen  
4.Ikke beveg deg.Ikkje rør .  
5.Jeg vil kjøpe retur til København.Eg vil kjøpe returbillett til Kjøbenhavn.  
6.Jeg drikker mineralvann.Eg drikk .  
7.Kom hit ned!Kom hit!  
8.Forstyrrer det deg at jeg røyker? det deg om eg røykjer?  
9.en kopp kaffe kopp kaffi  
10.Det kommer ikke på tale!Det kjem på tale!  
11.Jeg leser et brev.Eg les eit .  
12.Vennligst svar.Svar, du snill.  
13.å komme for tidligå for tidleg  
14.stadig større og større  
15.Hvordan var skuespillerne? var skodespelarane?