50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


04/16/2021
87
0
0:00 sec
Yes
Test 87      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.uten tvil / utvilsomtutan tvil /  
2.13 [tretten]13 [ ]  
3.Når slutter omvisningen? sluttar omvisinga?  
4.31 [trettien]31 [ ]  
5.Hvor er WC? / toalettet? er toalettet?  
6.Vi leter etter et apotek.Vi leitar eit apotek.  
7.fremover  
8.Jeg trenger et dobbeltrom.Eg treng eit .  
9.å rense / å rengjøreå gjere reint  
10.Filmen er helt ny.Filmen heilt ny.  
11.Sannsynligvis kommer han ikke i dag.han kjem ikkje i dag  
12.12 [tolv]12 [ ]  
13.Dekkene er svarte.Dekka er .  
14.Kjelleren er nede.Kjellaren er .  
15.Jeg synes det er stygt.Eg det er stygt.