50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


08/14/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.hele byenhela  
2.Jeg liker den parken der.Jag tycker den där parken.  
3.man må arbeideman arbeta  
4.Hvor kan jeg kjøpe frimerker? kan man köpa frimärken?  
5.Jeg skal kjøpe ei bok. vill köpa en bok.  
6.i ettermiddagidag eftermiddagen  
7.jeg lurer på hvorforjag undrar  
8.et kvartal kvartal  
9.Skal vi gå til butikken?Ska vi gå till ett ?  
10.Jeg skal vise deg.Jag visa er.  
11.Jeg er varm.jag är / het  
12.Jeg ville gjerne ha noe billigere.Jag skulle vilja ha något .  
13.Ser du landsbyen der borte? du byn där borta?  
14.Riktig! / Det stemmer!Riktigt! / är sant!  
15.Det har skjedd en ulykke.Det har hänt olycka.