50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


09/22/2021
1
0
0:00 sec
Yes
Test 1      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kan man leie en båt her?这里能租用 艇吗? 
2.Uttalen din er veldig bra. 的发音很好(准确)。 
3.litt tålmodighet稍 为 耐 心  
4.Du kan også ta trikken.您也可以乘有轨电 。 
5.Januar, februar, mars, ,二月,三月 
6.Du trenger en stor koffert.你需要 个大的提箱! 
7.å ha undervisning 课 
8.Hvor er slottet? 在哪里? 
9.Jeg liker den hagen der.我喜欢那 花园。 
10.Jeg kommer straks.我 马 过 来 。 
11.Jeg trenger et (by)kart.我需要一张城市地 。 
12.Ikke glem reisepasset.不要忘了旅行护 ! 
13.Jeg ville gjerne leie en bil.我 想 辆 汽 车 。 
14.Legen kommer snart.医生 上就来。 
15.Er vannet varmt?水暖和 / 暖吗?