50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


06/27/2022
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Vi er her. 们在这里。 
2.ovenfra  
3.Jeg har vært arbeidsledig i ett år.我失 已经一年了。 
4.Han studerer i Berlin. 在 柏 林 上 大 学 
5.Han snakker engelsk.他讲英 。 
6.Hva er det på TV? 视上演什么? 
7.Hvor er neshornene?犀牛都 哪里? 
8.Er det billetter igjen til teateret?剧院还有门 吗? 
9.Kommer du fra Asia? 自亚洲吗? 
10.å selge med gevinst卖 出 利 
11.tidlig på morgenen  
12.svært mange mennesker许 多  
13.Hva er det på kino i kveld?今晚电影院上演什 ? 
14.Det kan være.这 是 可 能 的 
15.Når ankommer toget i Amsterdam?火车什么时 到达阿姆斯特丹?