50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


06/29/2022
3
0
0:00 sec
Yes
Test 3      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.å gå hjem 家 
2.Så stor han er!他 真 高 ! 
3.den / det første 个 ( 阳 性 ) , ( 阴 性 ) , ( 中 性 ) 
4.Flott, jeg tar rommet.好, 我就要这 房间。 
5.Du må pakke kofferten vår.你得收拾我 的行李箱! 
6.I dag går det en god film.今天上映一部好 影。 
7.Når er du født?您 是 在 什 么 候 出 生 的 ? 
8.Vi er på side 5.我 们 现 在 看 第 五  
9.bakover朝 后  
10.Jeg trenger en borttauingsbil. 要拖车服务。 
11.Spiser du gjerne paprika?你也 欢吃辣椒吗? 
12.Hva koster det til flyplassen?到飞机场要 少钱? 
13.en eller annen 知 是 谁 
14.å lese avisen读 报  
15.Den femte dagen er fredag.第五天 星期五。