50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


12/01/2022
33
0
0:00 sec
Yes
Test 33      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Er museet åpent på torsdager? 物馆星期四开放吗? 
2.Jeg skal til kiosken for å kjøpe ei avis.我要 报刊亭去买报纸。 
3.Jeg ønsker et rom med dusj. 需要一个带淋浴的房间。 
4.Det er jo storartet! 好 了 ! 
5.Japan ligger i Asia. 本位于亚洲。 
6.Klokken er nøyaktig fem.现 在 五 点 正 
7.å ha lyst til å乐 /  
8.De lærer russisk.他们学习 语。 
9.Gå til venstre ved hjørnet. 拐角往左拐。 
10.God morgen! / God dag!早 上 好 ! / 好 ! 
11.Den sjuende dagen er søndag.第七 是星期天。 
12.å brekke beinet 腿 
13.Hvor lenge tar turen til Berlin?到柏 要行驶多久? 
14.Kan jeg få kvittering?请您给我一 收据。 
15.å ha egen bil有 自 己 的 车