50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


01/29/2023
38
0
0:00 sec
Yes
Test 38      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kom og besøk meg en gang! 来 看 我 ! 
2.Hvor er det en lege?医生 哪里? 
3.å ligge i sengen躺 在 床  
4.Du trenger en kam, en tannbørste og tannkrem.你需要 个梳子,一把牙刷和牙膏。 
5.Hvilket nummer har du ringt?您拨的哪个电话号 ? 
6.Det er ingen tilstede.这 儿 没 一 人 
7.Vil du ha pasta til?您的菜要配面 吗? 
8.Har du ei katt?您有 吗? 
9.Hvilken lærebok bruker du? 哪本教材? 
10.Mannen min jobber som lege. 先生是医生。 
11.Hvor er nærmeste telefonkiosk? 的电话亭在哪里? 
12.Vi spiller fotball. 们踢足球。 
13.allerede i dag 就 
14.Appelsinen er oransje.橙子是橙 的。 
15.I går – i dag – i morgen昨天 今天 – 明天