50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


12/07/2022
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Hvor mye koster det i gebyr?费用是 少? 
2.å sove rolig 睡 
3.Kan jeg få regningen?我 可 以 要 发 票 吗 ( 一 般 指 在 饭 店 想 结 账 ? 
4.fra venstre mot høyre 到 右 
5.I dag jobber jeg ikke. 天我不工作。 
6.å sette seg inn i bilen坐 到 汽 里 / 上 汽 车 
7.etter min oppfatning / mening根 据 我 的 法 
8.I dyreparken 动物园里。 
9.Se etter hva klokken er!看 看 表 , 已 经 多 了 ! 
10.stadig mindre 来 越 少 
11.London er en hovedstad.伦敦是一个首 。 
12.Hvor er nærmeste bensinstasjon?最近的 油站在哪里? 
13.45 [førtifem]45 [四 五] 
14.Våren, sommeren, , 夏天 
15.til salgs