50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


02/07/2023
79
0
0:00 sec
Yes
Test 79      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Slå på radioen请 打 开 音 机 ! 
2.Jeg ønsker et rom med bad.我需要 个带浴盆的房间。 
3.Jeg trenger kulepenner og fargestifter.我要需圆 笔和彩色笔。 
4.Kan jeg få litt sitron?请 给 我 些 柠 。 
5.Kan du bestille en taxi til meg? 我 叫 一 辆 出 租 汽 车 。 
6.Det er sol.阳光灿烂 天气。 
7.I dag er det varmt.今天天 很热。 
8.Hold sengen i tre dager.请 卧 三 日 。 
9.Hvordan går det? / Hvordan står det til med deg?您 好 ? 
10.på feil side 错 误 的 一 方 
11.Jeg skal til supermarkedet for å kjøpe frukt og grønnsaker.我要去超市 水果和蔬菜。 
12.noe annet一 些 其 它 的 西 
13.Kom til meg i morgen!请 您 明 天 上 我 这 儿 。 
14.Jeg vil gjerne ha en grønnsaktallerken.我想 盘蔬菜拼盘。 
15.Varmen virker ikke.暖 气 不 作 。