50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


12/07/2022
81
0
0:00 sec
Yes
Test 81      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Hva er morsmålet ditt? 母语是什么? 
2.Slå deg ned! 您自便! 
3.ganske mye 当 多 
4.Der er det en sofa og en lenestol.那里是沙发 扶手椅。 
5.Ring politiet.您叫警察
6.noe penger 些 钱 
7.Den syvende måneden er juli.第七个月份 七月 
8.Jeg skal få to speilegg, takk. 想 要 两 个 荷 包 蛋 。 
9.Beklager, jeg kan ikke i morgen.很抱 , 我明天不行。 
10.Babyen liker melk.这个婴儿 欢喝牛奶。 
11.Kan vi reservere billetter?能预定 影票吗? 
12.Liker du svin?你喜欢吃 肉吗? 
13.Han har ikke tid.他没有 间。 
14.tre meter tykk 米 厚 
15.Hva koster billetten?一张车 多少钱?