50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


07/03/2022
83
0
0:00 sec
Yes
Test 83      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Jeg ville gjerne få vaske hendene.我 想 上 洗 手 。 
2.i en alder av femti år以 五 十 的 年 龄 
3.For et hell!运 气 太 好 ! 
4.Jeg lærer engelsk.我学习英 。 
5.Jeg har et fotoapparat.我有 台照相机。 
6.Jeg drikker te. 茶。 
7.Jeg vil gjerne ha en te. 一杯茶。 
8.Jeg har en kiwi og en melon.我有一个猕猴 和一个甜瓜 。 
9.Hvor er turistinformasjonen?旅游管理 在哪里? 
10.Vi leter etter en kjøttforretning.我们找一家 店。 
11.å avlegge et besøk hos noen 人 作 一 次 拜 访 
12.Jeg holder på å lese denne boken.我正在看这 书。 
13.Gå til havna.您去 口吧。 
14.62 [sekstito]62 [ 十二] 
15.Den åttende måneden er august.第八 月份是八月