50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


07/02/2022
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kan jeg få se papirene dine?请出 您的证件! 
2.Filmen var interessant.电影 有趣 / 有意思。 
3.En billett til Madrid. 要一张到马德里的票。 
4.I morgen er det mandag.明天是星期 。 
5.Jeg vil gjerne ha et bord til ... personer.请 要 张 ... 个 人 的 子 。 
6.å ringe politiet 警 察 
7.rom til leie有 房 屋 出  
8.i begynnelsen在 开  
9.8 [åtte]8 [
10.i går kveld昨 天 晚  
11.å være trett / trøtt 倦 
12.La meg være i fred!别 吵 我 / 静 和 好 吧 ! 
13.Skal vi dra til fjells?我们要去山里
14.Jeg liker mais.我喜欢 玉米。 
15.sju, åtte, ni , 八, 九