50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


10/21/2021
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.hele byen  
2.Jeg liker den parken der. 喜欢那个公园。 
3.man må arbeide 必 须 工 作 
4.Hvor kan jeg kjøpe frimerker?在哪里可 买到邮票? 
5.Jeg skal kjøpe ei bok.我想买一本 。 
6.i ettermiddag 天 下 午 
7.jeg lurer på hvorfor我 扪 自 问 为 什 么 
8.et kvartal 个 季 度 
9.Skal vi gå til butikken?我们 百货商店吗? 
10.Jeg skal vise deg.我跳给 看。 
11.Jeg er varm. 得 好 热 
12.Jeg ville gjerne ha noe billigere.我 想 便 宜 些 的 。 
13.Ser du landsbyen der borte?你看 那里的村庄了吗? 
14.Riktig! / Det stemmer!对 ! / 错 ! 
15.Det har skjedd en ulykke.发生了一起 通事故。