50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


09/26/2022
86
0
0:00 sec
Yes
Test 86      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kan jeg bestille et hotellrom her?这儿能预定旅馆 间吗? 
2.Jeg har en tallerken.我有一个 子。 
3.kvinnen 人 
4.Ikke beveg deg. 别 动 。 
5.Jeg vil kjøpe retur til København.我要一张到哥本 根的往返票 。 
6.Jeg drikker mineralvann.我喝矿 水。 
7.Kom hit ned! 来 ! 
8.Forstyrrer det deg at jeg røyker? 吸烟会打扰您吗? 
9.en kopp kaffe 咖 啡 
10.Det kommer ikke på tale!这 不 能 虑 ! 
11.Jeg leser et brev.我读一 信。 
12.Vennligst svar.请您回 。 
13.å komme for tidlig来 得 太  
14.stadig større 越 大 
15.Hvordan var skuespillerne? 们怎么样?