50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


01/27/2023
79
0
0:00 sec
Yes
Test 79      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Włącz radio!Zapni !  
2.Chciałbym / Chciałabym pokój z łazienką. pokoj s koupelnou.  
3.Potrzebuję długopisy i flamastry.Potřebuji a zvýrazňovače.  
4.Proszę przynieść mi trochę cytryny.Můžete mi přinést trochu ?  
5.Proszę zamówić mi taksówkę.Zavolejte mi, prosím, !  
6.Jest słonecznie.Je .  
7.Dzisiaj jest gorąco.Dnes je .  
8.Proszę leżeć trzy dni w łóżku. tři dny ležet (v posteli).  
9.Jak się Pan czuje?Jak se Vám daří? / se máte?  
10.po złej stroniena špatné  
11.Chcę iść do supermarketu, kupić owoce i warzywa.Chci do supermarketu koupit si ovoce a .  
12.coś innegoněco  
13.Proszę przyjść do mnie jutro!Přijďte ke mně!  
14.Chciałbym / Chciałabym bukiet jarzyn. / chtěla bych zeleninovou mísu.  
15.Ogrzewanie nie funkcjonuje. nefunguje.