50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


05/22/2022
83
0
0:00 sec
Yes
Test 83      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Chciałbym umyć ręce. bych si umýt ruce.  
2.w wieku pięćdziesięciu latv patnácti letech / ve 50 let  
3.Co za szczęście! štěstí!  
4.(Ja) Uczę się angielskiego. se učím anglicky.  
5.Mam aparat fotograficzny.Mám .  
6.Piję herbatę.Piju .  
7.Poproszę herbatę.Dal / dala bych čaj.  
8.Mam kiwi i melona.Mám a meloun.  
9.Gdzie jest informacja turystyczna?Kde je turistická informační ?  
10.Szukamy sklepu mięsnego.Hledáme / řeznictví.  
11.składać komuś wizytęvykonat návštěvu u  
12.Właśnie czytam tę książkę.Mám tuto knihu.  
13.Proszę pójść do portu. / Niech pan / pani idzie do portu.Běžte do .  
14.62 [sześćdziesiąt dwa]62 [šedesát ]  
15.Ósmy miesiąc to sierpień.Osmý měsíc je .