50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


09/28/2022
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Dokumenty, proszę.Vaše , prosím.  
2.Ten film był interesujący. film byl zajímavý.  
3.Poproszę bilet do Madrytu.Chtěl / chtěla bych do Madridu.  
4.Jutro jest poniedziałek. je pondělí.  
5.Proszę stół dla ... osób / na ... osoby.Stůl pro ... osob, .  
6.wezwać policję(za)volat  
7.Pokój do wynajęcia k pronajmutí / na pronájem  
8.na początku začátku  
9.8 [osiem]8 [ ]  
10.wczoraj wieczoremvčera  
11.być zmęczonym unavený  
12.Zostaw mnie w spokoju! mě na pokoji!  
13.Pojedziemy w góry?Nezajedeme do ?  
14.Lubię kukurydzę.Mám rád / ráda .  
15.siedem, osiem, dziewięćsedm, osm,