50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


08/04/2021
89
0
0:00 sec
Yes
Test 89      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.w tym momenciev tomto  
2.Dobranoc!Dobrou !  
3.przy ładnej pogodziepři pěkném  
4.Chcę kupić bułki i chleb.Chci housky a chléb.  
5.Poproszę butelkę szampana. mi prosím láhev šampaňského.  
6.traktować coś powazniemyslet / mínit vážně  
7.starać siędát námahu / namáhat se  
8.Potrzebuję szafę i komodę. skříň a komodu.  
9.Gdzie są sztućce?Kde příbor?  
10.Ale mówienie i pisanie jest trudne.Ale mluvit a je těžké.  
11.Ona pracuje w biurze.Pracuje v .  
12.53 [pięćdziesiąt trzy]53 [padesát ]  
13.w ten sposób způsobem  
14.włożyć płaszcz si kabát  
15.Był wypadek.Stala nehoda.